KOMORNIK TCZEW

ADAM ŚMIAŁEK

Kancelaria Komornicza w Tczewie

06-03-2014r. o godz. 15:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 27609
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-03-2014r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Kołłątaja 6 w sali nr 30 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o pow.26,29 m2 wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 1,65 m2. / pokój, kuchnia,przedpokój,łazienka z wc /. Mieszkanie położone na I piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Udział we współwłasności nieruchomości związany z odrębną własnością lokalu wynosi 28/1000.
należącej do dłużnika: Jadwiga Gwizdalska
położonej: 83-130 Pelplin, Szpitalna 5/1,
dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 27609 [NKW: GD1T/00027609/9]
Suma oszacowania wynosi 60 567,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 378,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6056,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BPH SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 92 10600076 0000 3260 0156 0157 .
Rękojmia przekazana na konto musi znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Licytacje:

03-09-2014r. o godz. 10:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2014r. o godz. 10:00 w lokalu: 83-140 Gniew, Os.Kraziewicza 99a/1, Nicponia
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1,9 TD ROK PROD. 1993 KOLOR: BIAŁY .nr rej. GTC12VA, VIN WV2ZZZ70ZRH049283, kolor biały1 [szt.]
cena za sztukę

01-09-2014r. o godz. 10:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-09-2014r. o godz. 10:00 w lokalu: 83-110 Tczew, Jagiełły 2A/38
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1VW Transporter GTC 24UJ, rok 2009 1.9 D, niebieski blaszak udział 51/100 1 [szt.]15300,00
cena za sztukę

27-08-2014r. o godz. 14:30

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2014r. o godz. 14:30 w lokalu: 83-121 Rudno, Tczewska 23
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A4 ROK PROD. 1996 KO LOR: ZIELONY, NR REJ. GTC LY59 .nr rej. GTCLY59, VIN WAUZZZ8DZTA248756, kolor zielony1 [szt.]
cena za sztukę

22-08-2014r. o godz. 10:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2014r. o godz. 10:00 w lokalu: 83-110 Tczew ul. Pionierów 14
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Telewizor LED Panasonic 47", 2 letni z pilotem, obudowa grafitowa 1 [szt.]1600,00
cena za sztukę
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
Adam Śmiałek Kancelaria Komornicza w Tczewie

ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew, Pomorskie
Telefon: 58 562 22 31