KOMORNIK TCZEW

ADAM ŚMIAŁEK

Kancelaria Komornicza w Tczewie

Komornik Tczew

Komornik sądowy - funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Licytacje:

05-07-2018r. o godz. 12:30


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 23349
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-07-2018r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Paderewskiego 18 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   stanowiącego:
lokal mieszkalny nr 2 o pow. lokalu 46,37 m2 / 3 pokoje,kuchnia,przedpokój,łazienka z wc,pom. gosp,kotłownia/ wraz z pomieszczeniem przynależnym - pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 17,10 m2 oraz udziałem w części wspólnej 222/1000 części  - KW 23345  na I piętrze  w wielorodzinnym budynku mieszkalnym  
należącego  do dłużnika: Justyna Rogala
położonego: 83-110 Tczew, 30 Stycznia 30 A/2, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 23349   [NKW: GD1T/00023349/0]

27-06-2018r. o godz. 12:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-06-2018r. o godz. 12:00 Brody Pomorskie 30/2, 83-140 Gniew

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAM. VOLKSWAGEN GOLF ROK   1997 KOLOR:SREBRNY .nr rej. GTC11TN, 1 [szt.] 3 000,00      2 250,00

27-06-2018r. o godz. 13:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-06-2018r. o godz. 13:00  w lokalu:
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

8-08-2017r. o godz. 08:30


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 44716
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-08-2017r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Kołłątaja 6 w sali nr 30  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
działka nr 94/5 obr. Subkowy o pow. 0,5244 ha , zabudowana  budynkiem mieszkalnym  o pow. użytkowej 124,60 m2 oraz budynkiem gospodarczy o pow. 57,8 m2  
należącej  do dłużnika: Stanisław Szreder
położonej: 83-120 Subkowy, Gdańska 14, Narkowy, 
dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 44716   [NKW: GD1T/00044716/7]

do dnia 01-07-2016r. do godz. 10:00

OFERTA SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że do dnia  01-07-2016r. do godz. 10:00  w kancelarii komornika  przyjmuje oferty na zakup niżej wymienionych pojazdów sprzedawanych  w trybie art.  864 kpc

1 Samochód ciężarowy MAN GTC NV13 rok prod. 2002, skrzynia (sprawny), Cena minimalna 30 000,00 zł
2 Przyczepa Fliegl ZTS 200 GTC 6RH6 rok prod. 2007 ,Cena minimalna 75 000,00 zł

 

*) kwota brutto zawiera podatek VAT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
Adam Śmiałek Kancelaria Komornicza w Tczewie

ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew, Pomorskie
Telefon: 58 562 22 31