KOMORNIK TCZEW

ADAM ŚMIAŁEK

Kancelaria Komornicza w Tczewie

Komornik Tczew

Komornik sądowy - funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Licytacje:

30-05-2016r. o godz. 11:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-05-2016r. o godz. 11:00  w lokalu:
83-110 Tczew, Akacjowa 7b/26
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Telewizor LCD PANASONIC 42", model TX- P42X20E z pilotem, 3 letni  1 [szt.] 800,00      400,00

24-05-2016r. o godz. 09:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 5800
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2016r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Kołłątaja 6 w sali nr 30  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
działka nr 101/3 o pow. 0,3054 wraz z budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym  przekształconym  z budynku gospodarczego  
należącej  do dłużnika: Danuta Rutkowska
położonej: 83-133 Turze, Małżewo, 
     dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 5800  

 

16-05-2016r. o godz. 10:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-05-2016r. o godz. 10:00  w lokalu:
83-110 Tczew, Kubusia Puchatka 5C/3
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD CIĘŻ. RENAULT MASTER R. 2010  KOLOR: BIAŁY .nr rej. GTCLK67, VIN VF1UDC1K643841353,

1 [szt.]

45 000,00      22 500,00  

08-06-2016r. o godz. 14:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 46377
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2016r. o godz. 14:30 w Sądzie  Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Paderewskiego 18 w sali nr 1   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,05 m2 / 2 pokoje,kuchnia,przedpokój,łazienka z wc,parter w wielorodzinnym  budynku mieszkalnym  wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości związany z odrębną własnością lokalu wynosi 102/1000  
należącej  do dłużnika: Piotr Luberadzki,Bronisława Luberadzka
położonej: 83-110 Tczew, Bałdowska 32/2, 
     dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 46377   [NKW: GD1T/00046377/2]

 

30-06-2016r. o godz. 10:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-06-2016r. o godz. 10:00  w lokalu: 83-110 Tczew, Armii Krajowej 55 e/1  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Telewizor LCD marki LG 42" srebrno czarna ramka,z pilotem ok. 5 letni  1 [szt.] 800,00      400,00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
Adam Śmiałek Kancelaria Komornicza w Tczewie

ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew, Pomorskie
Telefon: 58 562 22 31