KOMORNIK TCZEW

ADAM ŚMIAŁEK

Kancelaria Komornicza w Tczewie

Komornik Tczew

Komornik sądowy - funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Licytacje:

06-07-2017r. o godz. 14:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 47687
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-07-2017r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Kołłątaja 6 w sali nr 30  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   stanowiącego  lokal mieszkalny nr 7 na 2 piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, o pow. 42,29 m2 - 2 pokoje,kuchnia,przedpokój,łazienka z wc wraz z  piwnicą o pow. 5,02 m2  
należącego  do dłużnika: Tomasz Sobczak
położonego: 83-110 Tczew, Niepodległości 8 F/7, 
     dla którego  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 47687   [NKW: GD1T/00047687/5]

 

29-06-2017r. o godz. 14:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2017r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Kołłątaja 6 w sali nr 30  odbędzie się pierwsza licytacja   ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego  lokal mieszkalny nr 7 na trzecim pietrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym  o pow. lokalu 48,90 m2, 3 pokoje,kuchnia,przedpokój,łazienka z wc,pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 3,70 m2 wraz z udziałem w części wspólnej budynku 0,001569  
należącego  do dłużnika: Arkadiusz Rosiński
położonego: 83-110 Tczew, Armii Krajowej 51 J/7, 
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Tczewie (Adres spółdzielni:  83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 6, Tczew )

28-06-2017r. o godz. 14:15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 16107 i 23321
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2017r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Paderewskiego 18  w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja   wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej:
działka nr 72/1  o pow. 61 m2  w użytkowaniu wieczystym do dnia 25.05.2089r zabudowana budynkiem użytkowym  o pow. 127,38 m2 ( nr  księgi wieczystej GD1T/00016107/0)  oraz  działka nr 72/6 o pow. 36 m2  w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.06.2094r stanowiąca ciąg pieszy (przed wejściem do budynku) utwardzony kostką betonową ( nr księgi wieczystej GD1T/00023321/08)  
należącej  do dłużnika: Witold Warmbier
położonej: 83-110 Tczew, Westerplatte 27 a, 
     dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 16107 i 23321  

 

22-06-2017r. o godz. 13:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 1348
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-06-2017r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Kołłątaja 6 w sali nr 30 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  działka nr 87 - nieruchomość gruntowa zabudowana  o łącznej powierzchni 3.100 m2 w tym:grunty zabudowane budynkami siedliska o powierzchni 1884m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. 111,46 m2  oraz budynkami gospodarczymi o pow. 246,24 m2 oraz o pow. 95,14 m2,grunty niezabudowane o pow. 1216 m2  
należącej  do dłużnika: Wiesław Mierzwicki
położonej: 83-121 Rudno, Lignowy Szlacheckie 68, 
     dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 1348   [NKW: GD1T/00001348/3]

 

13-06-2017r. o godz. 14:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 17312
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-06-2017r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Kołłątaja 6 w sali nr 30 odbędzie się druga licytacja nieruchomości   stanowiącej  działka nr 66/4 o pow. 2400 m2 zabudowana  budynkiem handlowo usługowym o pow. 196,47 m2 oraz budynkiem mieszkalnym  o pow. 85,84 m2  
należącej  do dłużnika: Grzegorz Maciejewski
położonej: 83-120 Subkowy, Brzuśce, 
     dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 17312   [NKW: GD1T/00017312/7]

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
Adam Śmiałek Kancelaria Komornicza w Tczewie

ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew, Pomorskie
Telefon: 58 562 22 31