KOMORNIK TCZEW

ADAM ŚMIAŁEK

Kancelaria Komornicza w Tczewie

Komornik Tczew

Komornik sądowy - funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Licytacje:

07-03-2016r. o godz. 10:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-03-2016r. o godz. 10:00  w lokalu: TRUCK SERVICE 83-100 Tczew, ul. Gdańska 1  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
udział 51/100 części Renault Master GTCNC84  nr nadw. VF1VBU4E245811778  51/100części
15 300,00     
11 475,00
 
cena  udziału

04-03-2016r. o godz. 10:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-03-2016r. o godz. 10:00  w lokalu: 83-112 Lubiszewo Tczewskie, Lipowa 18, Szpęgawa  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Samochód Renault Kangoo nr rej. GTC 34SR, rok prod. 2001, niebieski, niesprawny  1 [szt.] 500,00      375,00

02-03-2016r. o godz. 14:30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 33880
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-03-2016r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Paderewskiego 18 w sali nr 1   odbędzie się druga licytacja nieruchomości   stanowiącej   działka nr 19/10 o pow. 2625m2,zabudowana domem mieszkalnym o pow. 169,10 m2, teren nieruchomości częściowo ogrodzony,zagospodarowany  
należącej  do dłużnika: Sławomir Jan Moder,Aneta Barbara Moder
położonej: 83-110 Tczew, Zajączkowo 27 B, 
     dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 33880   [NKW: GD1T/00033880/7]

 

02-03-2016r. o godz. 14:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 3469
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-03-2016r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Paderewskiego 18 w sali nr 1  odbędzie się druga licytacja nieruchomości   stanowiącej  działka nr 170 - gruntowa,rolna o pow. 0,9800 ha  
należącej  do dłużnika: Zdzisław Oprawa,Emilia Oprawa 
położonej: 83-140 Gniew, Wybudowanie, Szprudowo, 
     dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 3469   [NKW: GD1T/00003469/1]

22-02-2016r. o godz. 11:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-02-2016r. o godz. 11:00  w lokalu: 83-110 Tczew, Nad Wisłą 1/6  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Telewizor LED Toshiba 48" nr 48L5435 obudowa szaro srebrna, roczny  1 [szt.] 2 000,00      1 500,00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
Adam Śmiałek Kancelaria Komornicza w Tczewie

ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew, Pomorskie
Telefon: 58 562 22 31